ยูเครนฝ่าแนวป้องกันรัสเซีย ยึดหมู่บ้านแนวหน้าคืนได้แล้ว!!

ยูเครนฝ่าแนวป้องกันรัสเซียยึดหมู่บ้านแนวหน้าคืนได้แล้วบอร์ด ข่าววันนี้ แปลโดย Makuroku     สื่อนอกรายงานว่า "กองกำลังยูเครนได้ออกท่ประกาศวันนี้ว่า เราได้ฝ่านแนวป้องกันของรัสเซีย แล้วยึดหมู่บ้านยูโรเชน ที่อยู่แนวหน้าคืนได้แล้ว!!"     "หมู่บ้านยูโรเชน" ตั้งอยู่บริเวณชายขอบ ของแคว้นโดเนตสก์ เป็นหมู่บ้านแรกที่ทางการยูเครนบอกว่า สามารถยึดคืนมา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความท้าทายที่ยูเครนเผชิญ ในการรุกคืบฝ่าแนวป้องกันของรัสเซีย ที่เต็มไปด้วยกับระเบิด โดยไร้ซึ่งการสนับสนุนทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ..."