The Pizza Company เปิดที่ยะลาแล้ว โดยได้ฮาลาลด้วย หลังจากที่ KFC, PizzaHut ปิดตัวอย่างงดงามไปเมื่อปีที่แล้ว

บอร์ด ความรัก,เปิดที่ยะลาแล้วโดยได้ฮาลาลด้วยหลังจากที่KFCPizzaHutปิดตัวอย่างงดงามไปเมื่อปีที่แล้ว ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย Fuckyou7 ธ.ค.58 ที่ห้างโคลีเซี่ยมยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ได้เป็นประธานเปิด ร้าน The Pizza Company สาขายะลา หลังภาคธุรกิจ ได้มาร่วมลงทุนเปิดกิจการ เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานในพื้นที่ การจัดซื้อวัตถุดิบและส่วนอื่นๆ ในการประกอบกิจการในพื้นที่ มีผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของ จ.ยะลา รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ได้รับโอกาสบริโภคอาหารแบรนด์ระดับชาติ ซึ่งมีสาขาในประเทศมากกว่า 296 สาขา และมีสาขาในต่างประเทศ อีกหลายๆ ประเทศโดยวัตถุดิบทั้งหมดมีใบรองรับมาตรฐานฮาลาล ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสากลอีกด้วยซึ่งมี นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา หอการค้ายะลา ตัวแทนคณะกรรมการอิสลาม จ.ยะลา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ในพิธีเปิดกันเป็นจำนวนมากนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา กล่าวว่า จ.ยะลา มีการส่งเสริมภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สภาพเศรษฐกิจ ของ จ.ยะลา ได้เติบโต และขยายตัว ซึ่งจะเห็นว่า ขณะนี้ ภาคเอกชน ก็จะเข้ามาลงทุน เปิดกิจการ ทำธุรกิจ ในพื้นที่ จ.ยะลา มากขึ้น อันจะส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจใน จ.ยะลา ดีขึ้น หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมากว่า 10 ปี ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ จ.ยะลา ซบเซาลง ไม่เฉพาะแต่ภาคธุรกิจอย่างเดียวที่จะดีขึ้น การจ้างงานก็จะมีผลตามมาด้วยอนึ่ง ธุรกิจอาหาร KFC และ Pizza Hut ในจังหวัดยะลาเคยปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว (ปี 2557) หลังสถานการณ์ภาคใต้ทวีความรุนแรง ประกอบกับ ไม่มีการรับรองเครื่องหมายฮาลาลจึงถูกชาวไทยมุสลิม ออกมาต่อต้าน