ช่วงวันที่ 9-10 มิ.ย. 2566 ยังมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน แต่ปริมาณฝนที่ตกส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อย ถึงปานกลาง การกระจายดีแต่ยังไม่ชุ่มฉ่ำนัก มีเมฆมาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ส่วนร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเห…...