วันที่ 28 มี.ค. 2566 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยถึงนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา หลังจากที่เข้ามารับทราบ 3 ข้อหา สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน มีส่วนร่วมใน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

นายโกศลวัฒน์ ระบุว่า การเข้ามารับทรา…...