สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย โดยรายชื่อน่าสนใจ นายสุชาติ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

นายสุชาติ แจ้งสถานะว่าโสด แต่มีบุตร 3 ราย ได้แก่ นายคชาภา ตัน…...